Urbanism

ANUNT PUZ DSC WORLD SRL

Publicat la 21.05.2024 07:47:51, ultima actualizare la 21.05.2024 07:50:45

Mai multe detalii

Anunt varianta finala PUZ

Publicat la 10.08.2023 08:33:50, ultima actualizare la 16.08.2023 08:38:44

Mai multe detalii

Regulament PUZ

Publicat la 30.05.2023 06:56:27, ultima actualizare la 30.05.2023 06:58:14

Mai multe detalii

ANUNT PUZ PREAJBA "VECHE"

Publicat la 15.09.2022 05:52:06, ultima actualizare la 22.09.2022 08:53:13

Mai multe detalii

Consultare publică cu privire la completarea prin Hotărâre de Consiliu Local a Regulamentului Local de Urbanism.

Publicat la 10.05.2022 12:24:38, ultima actualizare la 03.06.2022 12:29:36

Mai multe detalii


Actele necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

-copie CI 
-act proprietate
-cadastru
-extras de carte funciara( nu mai veche de 30 de zile)
-nomenclator stradal

Actele necasare pentru eliberarea autorizatiei de constructie

– Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
– Certificat de Urbanism (copie);
– Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (copie legalizata);
– Proiect pentru Autorizarea executarii lucrarilor de constructii – semnat si stampilat in original (2 exemplare);
– Avizele si acordurile legal necesare, stabilite prin Certificatul de urbanism:
* fisele tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului, cerut eprin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii acestora (2 exemplare);
* avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie) si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
– Dovada privind achitarea taxelor legale (chitanta sau ordin de plata), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie).

Documente necesare eliberarii Certificatului de urbanism pentru înstrainare

– cerere tip completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului, precum si elementele de identificare ale cumparatorului (nume, adresa de domiciliu);
– extras de carte funciara( copie);
– act de proprietate (copie);
– plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, vizat;
– chitanta pentru plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
– certificatele de neexercitare a dreptului de preemptiune a statului;

Documente necesare pentru eliberarea unei adeverinte de numar postal

– cerere cu numele, prenumele si domiciliul solicitantului;
– copie a actului de proprietate si eventual si a planului cadastral;
– chitanta pentru plata taxei de adeverinta.


 Articole publicate: