Comisii de specialitate

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO- FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMCOMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL- CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM


COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII